TTHC

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

Tìm kiếm
Tìm trong
thêm các điều kiện

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm. Sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao để tùy biến cách thức tìm kiếm.

STT Tên Cấp Cơ quan Lĩnh vực
1 Quyết định bãi bỏ đường ngang Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
2 Gia hạn giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, đường ngang Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
3 Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, đường ngang Bộ Bộ giao thông vận tải Đường sắt
4 Cấp giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
5 Gia hạn giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện giao thông đường sắt Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
9 Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
10 Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
11 Cấp lại Giấy phép lái tàu Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
12 Sát hạch Cấp mới Giấy phép lái tàu Bộ Cục Đường sắt Việt Nam Đường sắt
1